Nabízené motorizace:

Pozn. Pro více detailních informací o nabízených motorizacích prosím pokračujte klepnutím na oficiální stránky výrobce.

Rekuperace

Spotřebu paliva snižuje i rekuperační systém, jenž přeměňuje kinetickou energii na elektrickou například během brzdění. Získaná energie se ukládá v akumulátoru. Jejím následným zpětným dodáním do palubní elektrické sítě se snižuje zatížení generátoru a tím se spoří palivo.

Systém Stop-System

Systém Start-Stop snižuje spotřebu paliva a emise CO2 vypínáním motoru při stání. Princip je jednoduchý: Když zastavíte například na dopravních světlech, motor se vypne. Když chcete pokračovat v jízdě, motor opět automaticky nastartuje.

Doporučení změny rychlostního stupně

Na displeji informačního systému řidiče naleznete doporučení ke změně rychlostního stupně – a tak můžete ušetřit palivo.